top of page

Oğuz Bitig

TBD

Bolsun-ğıl täp tädilär anuŋ aŋğu-su uşbu turur (picture of a blue bull). Taqı mundan soŋ sewinç taptılar känä künlärdän bir kün ay qağan-nuŋ közü yarıp küdädi erkäk oğul tuğurdı uşol oğulnuŋ öŋlüki çırağı kök ärdi ağızı ataş qızıl ärdi közläri al saçları qaşları qara ärdilär ärdi yaqşı näwsikilärdän körüglükrök ärdi uşol oğul ana-sınıŋ kögüzündön oğuznı içip mundon


bottom of page