top of page

 

Xunı (Huns)

*Burmızra

Proper name

𑀩𑀼𑀤𑀥𑀫𑀺

Qıdır Xunı

Alpıq

Proper name

Ἀψὶχ

Avar

Ataman

Proper name

αδομανο

Varxun

Ataqam

Proper name

Ἀτακὰμ

Xunı

Badıyan

Place name, "walled city"

拔底延

Yedivar

Barsıq

Proper name

βασίχ

Xunı

Darqan

Title, "Tarkhan"

太汗

Yedivar

Eş-Qam

Proper name

Ἐσκὰμ

Xunı

Eş-Qıŋraq

Proper name

εϸκιγγιλο

Varxun

Kürsiq

Proper name

Κουpσίχ

Xunı

Moncuq

Proper name

Μουνδίου, Mundzuco

Xunı

Mızraqul

Proper name

𑀫𑀺𑀳𑀺𑀭𑀓𑀼𑀮​, 摩酰逻矩罗

Varxun

Qayın

"In-law"

Կայէն

Yedivar

Qurumbat

Proper name

Grumbates, γοραμβαδο

Qıdır Xunı

Qıdır

Proper name

寄多羅, κιδαρo, κιδιρo, κηδδιρo, 𑀓𑀺𑀤𑀭, κyδr

Qıdır Xunı

Qırat

Proper name

𑀓𑀺𑀭𑀤​

Qıdır Xunı

Taŋrı

"God"

թանգրի

Xunı

Tubaçin

Proper name

τοβαζινι

Qıdır Xunı

Var Xan

Title, "Khan of the Avars"

αλχανο, αλκανο, 𑀅𑀮𑀔​

Qıdır Xunı; Varxun

Xalaç

Tribal name

χαλασσ

Yedivar

Xan

Title, "Khan"

խան

Xunı

Xaqan

Title, "Khagan"

Խաքան

Yedivar

Xovar

War-god, "Ahura Mazda"

քուար

Xunı

Xun Xan

Title, "Khan of the Huns"

Khunghas

Qıdır Xunı

Yedivar

Tribal name

νεφθαλĩται, Թետալաց

Yedivar

____

Proper name

𑀢𑁄𑀭​𑀫𑀸𑀡

Varxun

____

Proper name

ολαργο, ογλαργο

Yedivar

Ätil

Proper name, hydronym

Ἀττήλα, Ἀττιλα, Ἀττήλᾳ, Attila, Attilae

Xunı

bottom of page