Qıdır

Qıdır, personal name

Pronunciation(s)

kɨai-tɑ-lɑ

Transcriptions

寄多羅